fbpx

Handelsbetingelser

1. Indledning

Autoshopper ApS (herefter ”Autoshopper”)
CVR. 41444851
Vandtårnsvej 77, 2860 Søborg
Tel. 70707920, mail@autoshopper.dk

1.1.
Nedenstående handelsbetingelser gælder for alle ordre foretaget af kunden (herefter ”dig”) på autoshopper.dk (herefter ”hjemmesiden”)

1.2.
Disse handelsbetingelser er gældende for både privatkunder og erhvervskunder.

2. Priser og betaling

2.1.
Alle priser oplyst på hjemmesiden er i danske kroner (DKK) og er inkl. moms og evt. afgifter.

2.2.
Den samlede pris for ordren vil fremgå af hjemmesiden forud for ethvert køb.

2.3.
Alle ordrer skal betales online i forbindelse med bestillingen. Ordren er først endegyldig når betalingen er registreret.

2.4.
Ordrens fulde beløb trækkes ved bestilling. Ved afbestilling og ændring i ordren, refunderes der efter reglerne i pkt. 3.

2.5.
Betaling kan udelukkende gennemføres med betalingskort, f.eks. Dankort, VISA og Mastercard, samt Mobile Pay.

3. Bestilling, ændring og annullering

3.1.
Det er din pligt, at alle informationer ifm. ordren er korrekte. Det gælder bl.a., men ikke begrænset til, adresse, bilens nummerplade og dine kontaktinformationer. Hvis en ordre ikke kan gennemføres pga. forkerte informationer fra din side, annulleres ordren uden mulighed for refundering.

3.2.
Ifm. Autotest er det din pligt, at sælger er informeret om Autoshoppers tilstedeværelse. Såfremt sælger eller anden person forhindrer eller umuliggør udførelsen af Autotesten, ydes der ingen refundering af ordren.

3.3.
Ændring i eller annullering af en ordre skal foretages online via link i ordrebekræftelsen.

3.3.1.
Ændringer og annullering kan foretages gebyrfrit indtil 12 timer før aftalens start.

3.3.2.
12 timer før aftalens start og op til én time inden aftalens start, fratrækkes et håndteringsgebyr på DKK 400,- ved ændring eller annullering.

3.3.3.
Senere end én time før aftalens start, anses aftalen som påbegyndt og kan herefter ikke ændres eller annulleres. Der ydes ingen refundering og fortrydelsesretten på 14 dage bortfalder.

3.4.
Ved ophør eller forsinkelse i driften hos Autoshopper eller andre uundgåelige begivenheder, som Autoshopper ikke har indflydelse på (f.eks. force majeure, vejrforhold, naturkatastrofer, arbejdskonflikter mv.), er Autoshopper berettiget til at udsætte eller annullere ordren. Forsinkelse berettiger – uanset årsagen til forsinkelsen – ikke til erstatning af nogen art. Annulleres ordren af Autoshopper som følge af forsinkelse, refunderes ordrens fulde købesum.

4. Fortrydelsesret, reklamation og klagemuligheder

4.1.
Alle ordrer kan annulleres indtil 12 timer før aftalens start.

4.2.
Annullering af ordre skal foregå via hjemmesiden eller det link der er vedhæftet i ordrebekræftelsen.

4.2.1.
Hvis du annullerer en ordre inden 12 timer før ordrens start, tilbagebetales det fulde beløb til din konto. Dette kan tage mellem 3-10 arbejdsdage afhængig af bankforbindelse. Ved annullering af en ordre accepterer du, at Autoshopper ikke kan holdes til ansvar for evt. forsinkelse fra bankens side ifm. tilbagebetaling.

4.2.2.
Annullering af ordre mindre end 12 timer før ordrens start, fratrækkes et håndteringsgebyr efter betingelserne i pkt. 3.3.

4.3.
Reklamation eller klage skal foretages ved at sende en mail til kundeservice@autoshopper.dk. Mailen skal indeholde følgende: Dit fulde navn, bilens nummerplade, adresse for orden, ordredato og starttidspunkt, samt hvad klagen eller reklamationen omhandler.

5. Ansvarsfraskrivelse

5.1.
Hjemmesideinformation: Selvom vi tilstræber at sikre, at oplysningerne på hjemmesiden er korrekte, lover vi ikke, at de er præcise eller fuldstændige. Vi kan foretage ændringer af materialet på hjemmesiden eller af funktionaliteter og priser, når som helst og uden varsel. Materialet på hjemmesiden kan være forældet, og vi forpligter os ikke til at opdatere materialet.

5.2.
Nedbrud eller andre skader ikke påført af Autoshopper dækkes ikke og forbliver et mellemværende mellem sælger og køber. Autoshopper er forsikret mod skader påført af Autoshoppers ansatte. Autoshopper er ansvarlige for skader påført under prøvekørsel eller skader påført af Autoshoppers ansatte ifm. gennemgangen af bilen.

5.3.
Autoshopper er ikke ansvarlige for nogen form for tab, som følge af Autotest, herunder men ikke begrænset til: udgifter til reparationer, værditab som følge af rådgivning, fejl og mangler på bilen eller svindel med kilometerstand.

5.4.
Autoshopper kan ikke holdes til ansvar for evt. kommende skader, fejl og mangler ved bilen. Autotest er et øjebliksoverblik over bilens stand og er ingen garanti for fremtidige drifts- og reparationsomkostninger, ligesom Autoshopper ikke kan holdes til ansvar for punkter der ikke gennemgås ved Autotest.